V prvodce svtem dovolench. Aktuln nabdky last minute na kadm webu.

Krta - nejvt eck ostrov

Krta

Skoro 250 km dlouh kus zem ve Stedozemnm moi. To je nejvt eck ostrov Krta. Pro turisty je to mal rj, nebo kad si zde najde pesn ten typ dovolen, kter hled. Rdi se povalujete na psitch plch a uvte si slunka? Nebo radji lezete po horch i se prodrte zdejmi roklinami? Zajmte se o historii a studujete starovk civilizace? To ve a jet mnohem vce Vm vn slunen Krta nabz.

Mstn lid jsou pjemn a rdi s turisty navazuj konverzaci, proto pokud se naute nkolik eckch slov, urit je potte. Krta se od ostatnch eckch ostrov pli neli co se te ubytovn, jdla, i mstnch zvyk. Poobdvat mete typick eck lahdky, kter jsou Vm k dispozici ve zdejch tavernch.


Krta promenda

Turist si zamiluj Krtu pro jej ndhern poben promendy.

Jeden z nejsilnjch zitk, kter si turist zptky dom pinej, jsou bezpochyby zdej ndhern pobe, kter jsou jak vystiena z romantickho filmu. Krtsk architektura, kterou vznamn ovlivnili Bentan se zamila pedevm na pstavn msta, kter v minulosti vzkvtala pedevm dky obchodu, dnes je to turismus. Poben promendy jsou velmi peliv udrovan, ist, v noci osvtlen a podl nich nalezneme mstn taverny. Veee v takovto restauraci je pak opravdovm zitkem, nebo chutn jdlo a pohled na zapadajc slunce m zkrtka svoje kouzlo. Okolo Krty je cel ada mench ostrov, nkter jsou obydlen, jin ne. Za normlnch okolnost na n sice nedohldnete, ale pokud mte tst na dobr poas pak je viditelnost pomrn dobr.

Krta poas

Poas Krta

Pokud se obvte dovolen, na kter z mrak nepestv padat vytrval d隝, na Krt mete bt v klidu. V lt zde toti vbec nepr a pravdpodobnost, e narazte i by jen na malou pehku je velmi mal. Ve strunosti by se dalo poas na Krt charakterizovat jako slunen a beze srek. V podveer se obloha asto zatahuje a zan foukat siln vtr, take by se mnoho lid prvem domnvalo, e je to pedzvst bouky, ovem na Krt a ostatn i na jinch eckch ostrovech, to je pomrn bn. Na Krtu mete vyrazit jak na jae tak i na podzim. V tchto obdobch jsou zde pjemn teploty a men skupiny turist. Hlavn turistick sezna je zde v ervenci a v srpnu, tedy o przdninch. V tuto dobu je zde nejvce nvtvnk a denn teploty se pohybuj mezi 30C - 40C. Teplota vody je zhruba o deset stup ni, ne je teplota vzduchu. Aktuln poas na Krt mete sledovat na strnce Krta poas.

Sponzor strnky

Partnei

Vyberte si z irok nabdky last minute zjezd.
Pokud mte rdi tropick poas a zajmaj Vs karnevaly, pak je Rio de Janeiro pro Vs ta prav volba. Hledte-li nco ble, pak by se vm mohl zamlouvat eck ostrov Rhodos kter je vzdlen jen pr hodin letu. Nedaleko nj naleznete tak nejvt eck ostrov Krta jen Vm nabz pohled zpt do Minojsk ry. Mte-li rdi exotiku, vydejte se na karibsk ostrov Kuba kter mnoho lid povauje za prav rj na zemi. Ostrov zbavy Zakynthos je ideln msto pro non prty.

info [at] Tamchci.cz