V prvodce svtem dovolench. Aktuln nabdky last minute na kadm webu.

Chania

Chania

Chania (nebo t Chani, Hania, Khania, Kania i Xania) je nejvyhledvanj turistick stedisko na zpadn stran Krty. Turist v tomto malebnm pstavnm msteku naleznou ve, co od dovolen daj. Je zde cel ada restaurac a historickch pamtek. Na prohldku mete zajt do nkterho z mstnch muze, za nkupy pak na velk trit. Mnoho hotel sdl pmo na pobe, nicmn vtina turist radji vol ubytovn v nedalekch letoviscch, kde je mn runo a do msta pak jezd na vlety.

Chania turistm nabz pedevm ndhern panorama, kter m nejvt nboj pi vchodu i zpadu slunce. Usate se pohodln v nkter z mstnch kavren a nechte se pohltit zdej atmosfrou, pod kterou pookeje i sebevce unaven due. Mete sledovat lod ve zdejm pstavu, azurov moe, nebo vrcholky Blch hor.

Cel ad lid pipomn Chania a i dal msta na Krt jako nap. Herakleion italsk Bentky. Bentan zde skuten sdlili a pomrn vznamn ovlivnili zdej architekturu. Mal stopy zde jsou k nalezen tak z mnojskho obdob, nicmn na pozstatcch tehdejch budov vyrostly jin a tak zde meme narazit na nkolik nalezi. To nejznmj je patrn Kidonia (v prvodcch t k nalezen pod nzvem Kydonia).

Chania na Krt aneb kam vyrazit

Chania Krta

Kidonie nabz turistm celou adu historickch zajmavosti, bohuel vykopvky jsou veejnosti nepstupn. Pokud chcete vidt vybran exponty, pak zamite do Archeologickho muzea, kde jsou k vidn i nlezy z jinch oblast pedevm zpadn Krty. Prohldnout si zde mete hlavn starobyl keramiky a sochy.

Dalm nrodem kter obsadil Krtu byli Turci. I po nich zde nalezneme nkolik pamtek. Turci se o dobyt oblasti pli nestarali. Vtinu budov nechali chtrat, nebo je pestavli na stavby ve kterch chovali dobytek. Jin budovy zase pestavli na minarety. Pokud chcete vidt nejstar dochovanou stavbu z osmansk e, pak navtivte meitu Janissaries, kterou najdete nedaleko pstavu. Tato meita byla postavena v roce 1654.

Vrame se ale zpt k Bentsk architektue, kterou dokld mohutn pevnost Firkas. Z pevnosti je ndhern pohled na zdej pstav, take si sebou nezapomete vzt fotoaparty. Kdy u budete v pevnosti, pak navtivte Nmon muzeum, kde naleznete modely lod a spousta dalch zajmavosti.

Chania nabz turistm opravdu velk poet muze, do tch nejnavtvovanjch pat rovn Historick muzeum, kde se dozvte prakticky ve od dvn historie a do nedalek doby. Dobe zmapovan jsou tak udlosti z II. svtov vlky, kterch si Kran uili vce ne dost.

Trit Chania

Pokud Vs nvtva zdejch muze zane nudit a budete chtt utratit njak to euro, pak je nejlep volbou kam zajt zcela jist hlavn trnice. Popisovat ve, na co na tomto trhu narazte by bylo zejm zbyten, ale namtkou jmenujme nap. suvenry, maso, ryby, zelenina, koen, sry a dal. Monost je cel ada, sta jen dobe vybrat.

Sponzor strnky

Partnei

Vyberte si z irok nabdky last minute zjezd.
Pokud mte rdi tropick poas a zajmaj Vs karnevaly, pak je Rio de Janeiro pro Vs ta prav volba. Hledte-li nco ble, pak by se vm mohl zamlouvat eck ostrov Rhodos kter je vzdlen jen pr hodin letu. Nedaleko nj naleznete tak nejvt eck ostrov Krta jen Vm nabz pohled zpt do Minojsk ry. Mte-li rdi exotiku, vydejte se na karibsk ostrov Kuba kter mnoho lid povauje za prav rj na zemi. Ostrov zbavy Zakynthos je ideln msto pro non prty.

info [at] Tamchci.cz