V prvodce svtem dovolench. Aktuln nabdky last minute na kadm webu.

Doprava na Krt

Motorov sktr

Doprava na Krt m celou adu specifik, patrn prvn pesun, kter Vs ek je let, kter na Krtu trv z Prahy zhruba 2,5 a 3 hodiny. Doprava z letit do hotelu je nejastji zajitna cestovn kancel a to autobusem. Nkte vletnci jezd na Krtu tak vlastnm autem. To je samozejm mon pouze za pomoc trajektu, nebo Krta je ostrov. Mnohem astj je ale pjovn aut i motorek ze zdejch autopjoven.

Zdej hromadn doprava, kterou zajiuj pouze autobusy nen tak asto vyhledvna, jak by se od n ekalo. Stv se, e nejezd na as a hustota umstn zastvek v nkterch oblastech je ponkud omezen. Technicky stav autobus je vyhovujc a ceny jzdnho se pohybuj v rozumn me. Pokud tedy plnujete vlet do vtho msta, doprava autobusem se jev jako dobr volba.

Pjovna aut

Kdy pomineme taxky, kter se na Krt vyuvaj pedevm pi nvratu z nonch tah, nebo pi cest do aquapark, pak nejvyhledvanj formou zdej dopravy jsou lokln autopjovny. Pjuje se ve, od aut, a pes sktry i tykolky. Turist nejradji vol zapjen motorovho sktru, nebo s nm se dostanete prakticky vude. Na vzdlenou pl, do msta na nkupy, i na vlety. Jejich otravn zvuk, pedevm u silnjch typ si uijete i pozd v noci.
Osobn automobily se pjuj nejastji na vlety, nebo jejich pronjem nen zrovna nejlevnj. Zle na vkonu motoru a tak velikosti. Vzhledem k tomu, e doprava na Krt nen zrovna bezpen, urit se vyplat piplatit si za rzn pipojitn, nebo mstn lid vidli pravidla silninho provozu skuten pouze z rychlku, zkrtka na pedpisy se zde pli nehled a tak s tm muste cht necht potat.

 

Jeep

 

Oblbenou turistickou atrakc je tak zapjen ternnch jeep, s ktermi mete brzdit zdej polopout. Cesty mimo hlavn silnice jsou drsn a jzda na nich jakbysmet. Je to ovem ale zajmav odreagovn a bezvadn adrenalin. Pipravte se ale na to, e pi cest zpt budete dost zapreni.

Sponzor strnky

Partnei

Vyberte si z irok nabdky last minute zjezd.
Pokud mte rdi tropick poas a zajmaj Vs karnevaly, pak je Rio de Janeiro pro Vs ta prav volba. Hledte-li nco ble, pak by se vm mohl zamlouvat eck ostrov Rhodos kter je vzdlen jen pr hodin letu. Nedaleko nj naleznete tak nejvt eck ostrov Krta jen Vm nabz pohled zpt do Minojsk ry. Mte-li rdi exotiku, vydejte se na karibsk ostrov Kuba kter mnoho lid povauje za prav rj na zemi. Ostrov zbavy Zakynthos je ideln msto pro non prty.

info [at] Tamchci.cz