V prvodce svtem dovolench. Aktuln nabdky last minute na kadm webu.

Faistos

Faistos

Minojsk obdob zanechalo na Krt vce pamtek, ne kterou je nap. palc ve mst Knossos. Dalm zajmavm nalezitm je impozantn palc Faistos (t. Festos i Phaistos), kter pochz ze stejnho obdob. Najdeme jej na stedo-jihu Krty. Nen sice tak dokonale zrekonstruovan jako ve zmnn palc, ale oplv jinmi pednostmi. Nachz se toti na mnohem pjemnjm mst ne palc Knossos. Najdeme jej na rodn planin z kter je vhled do zdej prody a na vrcholky nedalekch hor.

Podobn jako mnoho jinch palc na Krt, tak i Faistos nen pvodn, nebo sprvnji eeno prvn, kter zde kdy stl. Na jeho mst toti stlo ji nkolik palc, ovem prodn katastrofy, pedevm se jednalo o zemtesen, je nechali zmizet z povrchu zemskho. Ten prvn zde stl zhruba ped necelmi 4000 lety a jeho obyvatelm slouil zhruba 200 let, ne byl znien. Dal palc, kter byl vybudovn na zkladech toho starho, byl opt znien pi netst v roce 1450 p. n. l. a spolu s nm to znamenalo i znik cel minojsk civilizace.

Palc Faistos

Samotn palc Faistos je pomrn rozlehl a m celou adu spolench prvk s palcem v Knossu, nicmn do rozshl rekonstrukce se do dnenho dne zatm nikdo neodvil. Proto me vypadat na prvn pohled mn okzale, nebo dokonce chud. Jednou z prvnch vc co turisty uchvt je dlouh hlavn schodit kter je irok 13 metr. Architektonick prvky, kter byly pi jeho stavb pouity jsou pinejmenm netradin a cel schodit tak psob zvltnm strmm dojmem.
Zbytky palce jsou roztroueny do pomrn velkho prostoru a tak meme vidt jak na sebe navazuj krlovsk apartmny s ndhernm vhledem na zdej hory. Patrn jsou tak zbytky zdej dmysln kanalizace a dl od nich naleznete krlovsk komnaty. Nedaleko nich byl nalezen tak znm Faistosk disk, kter byl objeven v roce 1903 a dodnes se pln nepodailo rozlutit systm symbol, kter na disku meme najt.

 

Palc Faistos

 

Nedaleko palce Faistos se nachz dal pamtka, kterou je Hagia Trida. Toto sdlo pravdpodobn slouilo jako soukrom rezidence pro krlovskou rodinu.

Sponzor strnky

Partnei

Vyberte si z irok nabdky last minute zjezd.
Pokud mte rdi tropick poas a zajmaj Vs karnevaly, pak je Rio de Janeiro pro Vs ta prav volba. Hledte-li nco ble, pak by se vm mohl zamlouvat eck ostrov Rhodos kter je vzdlen jen pr hodin letu. Nedaleko nj naleznete tak nejvt eck ostrov Krta jen Vm nabz pohled zpt do Minojsk ry. Mte-li rdi exotiku, vydejte se na karibsk ostrov Kuba kter mnoho lid povauje za prav rj na zemi. Ostrov zbavy Zakynthos je ideln msto pro non prty.

info [at] Tamchci.cz