V prvodce svtem dovolench. Aktuln nabdky last minute na kadm webu.

Jdlo a pit na Krt

Jdlo na Krt

Krta nabz hladovm turistm celou adu monost stravovn. Nkter cestovn kancele ji dopedu nabzej monost zajitnho stravovn a je v tomto ppad jedno zda jste ubytovn v hotelu i apartmnu. Cestovn kancel bv dohodnuta vtinou s nejbli tavernou i bufetem, kde je jdlo zajitno. Tato volba se me na prvn pohled zdt jako dobr rozhodnut, mt ve zajitn dopedu, ovem na Krt to tak pln neplat, nebo kvalita restaurac se zde velmi li a to jak cenou tak i kvalitou nabzenho jdla.
Mnohem zbavnj a jak jist pozdji sami uznte i praktitj je vbr taverny dle vlastnho uven. Dkladn si projdte letovisko ve kterm jste a hledejte restaurace ve kterch je nejvce lid. Je to jeden ze zkladnch ukazatel kvality, nebo turisti, kte jsou na Krt teba o tden dle ne vy ji maj nkolik restaurac ozkouench a tak dobe vd kde se d slun najst. Pokud restaurace zeje przdnotou me to bt hned ze dvou dvodu. Tm prvnm je skutenost, e je na veei jet moc brzo (obecn v ecku se veee podv dost pozd), tm druhm pak monost, e restaurace nen pln ideln. Problm me bt cel ada. Nekvalitn, patn pipraven, i pedraen jdlo to jsou nkter dvody, kter cizince spolehliv odrazuj.

Taverny na Krt

eck Taverna

S rozvojem turismu na cel Krt se ale i dobr restaurace mus prt o sv zkaznky, nebo taverny tu naleznete doslova na kadm kroku. Nkter praskaj ve vech, jin naopak zej przdnotou, pitom ob restaurace od sebe me dlit jen nkolik metr. nci lkaj turisty chodc ped restaurac a sna si je naklonit rznmi zpsoby. Me to bt vstcn jednn, sleva na jdlo a nebo nejastjm zpsobem je mal drek na zvr veee. Vtinou to bv aperitiv ve form Raki (anzov alkoholick npoj).

Samotn jdelnek je na vtin eckch ostrov obdobn. Pevauje zde grilovan kuec a vepov maso, jako plohy se podvaj hranolky, nebo peivo. asto a ve velkm mnostv se vyuv olivov olej, kter Krta sama produkuje. Najdete jej na tradinm eckm saltu ale i v jinch pokrmech. ekov s nm na jdle neet a dajn je to jeden z recept na dlouhovkost. Kdy se podvme na Evropsk statistiky, zjistme, e ekov se dovaj nejvce v cel Evrop, take na tom nco bude.

Veee se skld nejastji ze dvou chod a to z pedkrmu ve form saltu nebo velmi populrnho tzatziki, kter se j spolu s peivem. A dle pak z hlavnho jdla. To na kter narazte v tavernch urench pro turisty nen pro eky pli typick, ale rozhodn jim nen ciz. Jako npoj se vtinou servruje pouze voda, nebo pes den (a asto i v noci) by jakkoliv alkoholick npoj lovka rychle odrovnal. Prudk slunce je na Krt bnou zleitost, proto si mstn lid zvykli dret po obd, kdy je nejvt horko, siestu, co je takov del odpoledn odpoinek, aby se vyhnuli nmaze v nejvtm parnu. O to vce ale pracuj v noci, kdy slunce sice nesvt, ale velk teplo je stle.

Rychl oberstven

Gyros

Krom taveren maj turist na vbr ze zdejch provozoven rychlho oberstven. "Rychl" je v tomto ppad velmi klov slovo, nebo v bn restauraci ekte na jdlo zhruba 10-20 minut, pokud je v restauraci nval, tak i dle. Ve zdejch fast foodech je to ale jin. Jdlo mte na tali, nebo zabalen v sku bhem pouhch pti minut, nkdy i dve. Kvalita a chu jdla je pitom na velmi dobr a to se tk i ceny. Oblben je pedevm gyros z vepov nebo z kuecho masa. Ten je zabalen v pita chlebu kde mimo jin najdeme kousky rajat, cibuli, hranolky a lahodnou omku. Do diety zdravho stravovn by tento pokrm patrn nikdo nezahrnul, nicmn hote tyto starosti na dovolen za hlavu a vychutnejte se mimodn chutn jdlo na kter doma pravdpodobn jen tak nenarazte.

Sponzor strnky

Partnei

Vyberte si z irok nabdky last minute zjezd.
Pokud mte rdi tropick poas a zajmaj Vs karnevaly, pak je Rio de Janeiro pro Vs ta prav volba. Hledte-li nco ble, pak by se vm mohl zamlouvat eck ostrov Rhodos kter je vzdlen jen pr hodin letu. Nedaleko nj naleznete tak nejvt eck ostrov Krta jen Vm nabz pohled zpt do Minojsk ry. Mte-li rdi exotiku, vydejte se na karibsk ostrov Kuba kter mnoho lid povauje za prav rj na zemi. Ostrov zbavy Zakynthos je ideln msto pro non prty.

info [at] Tamchci.cz