V prvodce svtem dovolench. Aktuln nabdky last minute na kadm webu.

Knossos

Knossos palc

Knossos pat mezi nejvt archeologick nalezit na celm ostrov. Nachz se 5 km jin od Herakleionu a najdeme zde pozstatky pedevm z minojskho obdob, na kterou jsou Kran patin hrd.
Nejzajmavj historickou pamtkou na kterou zde narazte na slavn Minojsk palc, jeho historie sah a 2000 p.n.l. z toho je pomrn logick usoudit, e palc na kter zde narazte nen pvodn. Ten v minulosti postihlo nkolik katastrof. Nejdve to bylo siln zemtesen, kter prakticky celou mohutnou budovu srovnalo se zem. Pozdji zde vyrostl palc nov, ovem ten o nkolik stolet pozdji zniil pro zmnu por.

Minojci byly vniv stavitel a tak se nm naskt zajmav pohled na jejich architekturu. Palc v dob vrcholu obvalo na 12 000 lid a dal destky tisc lid ili v pilehlm okol. Vykopvky jsou obrovsk, nicmn turistm je pstupna pouze mal st, i tak urit ale nebude mt pocit, e jste o nco ochuzeni. Bn prohldka zabere toti zhruba 2 hodiny, ideln je tedy zat brzo rno, nebo pozd odpoledne, aby jste se vyhnuli nejprudmu slunci a davm turist.

Legenda o Minotaurovi

Minotaur

Pokud se Vm pi ten informac o Knossu a spojen minojskho obdob vybavila slavn legenda o Minotaurovi, pak jste dvali pi hodinch djepisu asi dobr pozor. Bjn legenda o hrzostranm stvoen, kter je napl bk a napl lovk, skuten pochz odtud. Podle legendy byl Minotaurus uvznn ve zdejm labyrintu a byl krmen lidskmi obti. Minotaurus byl potomkem bka a manelky krtskho krle. Nakonec bylo toto stvoen zabito Athnskm hrdinou Theseusem, kter se z labyrintu dostal za pomoc Ariadnina zlatho klubka.

Legendy vtinou zstvaj pouze legendami, nicmn i zde meme najt zajmav historick fakty. Historici si toti dlouh as mysleli, e i samotn krl Minos byl legendou, ovem pozdji se ukzalo, e skuten existoval. V tehdejch dobch samozejm neexistovala mdia, tak jak je znme dnes a proto jedinm sdlovacm prostedkem byli samotn lid, kte si udlosti a pbhy vyprvli od vesnice k vesnici. Nap. slovo labyrint pochz ze starho vrazu labrys, co je pojmenovn pro dvoubitou sekeru, kter je spolu s bky jednm z oblbench symbol, kte minojci na svch kresbch pouvali.

Knossos a jeho palc

Dnen podoba nalezit Knossos psob a neuviteln zachovale, ovem nenechte se zmst. Za touto podobou stoj dlouh lta tvrd prce, pi kterch se restaurtoi v ele se slavnm Arthurem Evansem, velmi zapotili.

Knossos

Jakmile se ocitnete v palcovm komplexu tak jednou z prvnch vc na kterou narazte je bysta (sochask portrt) ji zmnnho Evanse. Dle si mete vimnout zajmavho artefaktu, kterm jsou rohy zasvcen, ty by se obrazn eeno dali oznait jako logo Knossu.

Pokud hledte msto pro dobrou fotku celho nalezit, pak zamite do jednoho z vych podla palce, kterm je Piano nobile. Cel nalezit zde uvidte jako na dlani. Zde tak mete navtvit nedaleko sdlc Trnn komnatu, kde je k vidn kopie krlovskho trnu. Samotn komnata m prapodivn tvar a spekuluje se, e za nj mohou v minulosti probhl zemtesen.

Cel komplex palce je ndhern zpracovan a dnes ji i dobe zrestaurovan. Samotn Sir Arthur Evans byl v minulosti asto za opravu palce kritizovn, nicmn teprve s odstupem asu se ukzalo e to byl sprvn krok, kter sem pithl celou adu turist. Kritika Evansovch odprc spovala pedevm v tom, e Evans nepouval pvodn materil a nkter rekonstrukce neprobhaly podle pvodnch pln. Ve zkratce meme za turisty ci, e lep je zrekonstruovan (i kdy msty nepvodn) palc, ne hromada originlnch trosek.

Palc je rozlehl a pi jeho prohldce mete vidt celou adu hojn zdobench fresek, mohutnch sloup, rozlehlch ndvo, i rznch komnat. Soust palce je tak arnov divadlo a pro 500 divk. Pi prohldce si tak vimnte tzv. pithos co jsou obrovsk hlinn ndoby, ve kterch se skladovali rzn druhy potravin (pedevm med i zrn). Prohldka palce na Knossu je zkrtka zitkem, na kter budete jist dlouho vzpomnat.

Sponzor strnky

Partnei

Vyberte si z irok nabdky last minute zjezd.
Pokud mte rdi tropick poas a zajmaj Vs karnevaly, pak je Rio de Janeiro pro Vs ta prav volba. Hledte-li nco ble, pak by se vm mohl zamlouvat eck ostrov Rhodos kter je vzdlen jen pr hodin letu. Nedaleko nj naleznete tak nejvt eck ostrov Krta jen Vm nabz pohled zpt do Minojsk ry. Mte-li rdi exotiku, vydejte se na karibsk ostrov Kuba kter mnoho lid povauje za prav rj na zemi. Ostrov zbavy Zakynthos je ideln msto pro non prty.

info [at] Tamchci.cz