V prvodce svtem dovolench. Aktuln nabdky last minute na kadm webu.

Pojitn a zdrav

Znt slepho steva, pal, prjem, lpnut na moskho jeka i dopravn autonehoda. To nejsou nepjemnosti, ktermi by Vs chtl nkdo strait, nbr nejastj nenadl udlosti, kter se kadoron pihod destkm turist. Vzhledem k velkmu potu cizinc, kter Krtu kad rok navtv se vyplat vzt si z tchto nepjemnost ponauen a dobe se na n pipravit. Zkladnm krokem je tak realizace dobrho zdravotnho pojitn s Va cestovn kancel. Nklady na nenadlou operaci i transfer do ech mohou bt toti astronomick.

Co pibalit do kufru

Kufr

Krta je ostrov kde cel lto vldne siln horko, proto bundy nebo jin teplej obleen urit nebudete potebovat. Pltnku tak mete nechat doma, nebo na Krt v lt pr pouze velmi ojedinle. Hodit se urit budou kraasy, trika, koile a voln obuv. Nezapomnejte, e na Krt je tak mnoho komr, proto si pibalte repelent a krmy, kter regeneruj pokoku od tpanc. Vae oi pes den chrate slunenmi brlemi. Pokud by Vm po veei bylo nevolno, ivoin uhl Vm jist pome, nicmn lky mete koupit i ve kterkoliv ze zdejch lkren.

Autopjovny

Chcete-li doopravdy vyut potencil, kter Krta turistm nabz, pak se zcela jist neobejdete bez automobilu s kterm bude cesta za vlety o mnoho snadnj. Zapjit si mete tak sktr, tykolku, nebo klasickou motorku, monost dopravy na Krt je zkrtka spousta. Jedin co k zapjen budete potebovat je platn idisk prkaz a nezapomete si piplatit za dobrou pojistku, drobn autonehody jsou na Krt pomrn ast.

Adresa konzultu na Krt

HEREKLION
Giamalaki 50
Sof. Venizelou
Heraklion
712 02
Tel.: 2810 222 852

Na co si dt pozor

Pokud se vydte na vlet do nkter z odlehlejch oblast, nebo navtvte zdej lesy, dvejte si dobr pozor na jakoukoliv manipulaci s ohnm. Nejlpe se ji pln vyvarujte, nebo nejene za tento pestupek hroz vysok pokuty, ale Krta je terem astch letnch por, kter zakldaj prv nepozorn turist i hi. Vzhledem k tomu, e zdej lesy jsou absolutn bez jakkoliv vlhy i mal ohnek se bhem nkolika minut me zmnit v nezvladateln por, kter se pak mstn bezpenostn sloky sna dostat pod kontrolu i nkolik dn. Bute tedy velmi opatrn a berte na vdom zdej sucha a riziko vzniku poru. V turistickch oblast riziko poru pli nehroz, nebo zde nejsou tak hust lesy jako v mench vesnicch i na mstnch kopcch. Pesto ale kou a poplek z por asto zahaluje velkou st ostrova.

Sponzor strnky

Partnei

Vyberte si z irok nabdky last minute zjezd.
Pokud mte rdi tropick poas a zajmaj Vs karnevaly, pak je Rio de Janeiro pro Vs ta prav volba. Hledte-li nco ble, pak by se vm mohl zamlouvat eck ostrov Rhodos kter je vzdlen jen pr hodin letu. Nedaleko nj naleznete tak nejvt eck ostrov Krta jen Vm nabz pohled zpt do Minojsk ry. Mte-li rdi exotiku, vydejte se na karibsk ostrov Kuba kter mnoho lid povauje za prav rj na zemi. Ostrov zbavy Zakynthos je ideln msto pro non prty.

info [at] Tamchci.cz