V prvodce svtem dovolench. Aktuln nabdky last minute na kadm webu.

Samaria

Samaria

Pokud Vs zval historickch oblast na Krt ji omrzel a chcete zkusit nco jinho, mon trochu zivnjho, pak pro Vs mme mal typ. Ovem pouze za pedpokladu, e patte mezi tu skupinu lid, kter i na dovolen rda vyhledv dobrodrustv, pak ani zde nebudete zklamni.

Oblast kterou Vm zde chceme pedstavit se nazv roklina Samaria a najdeme ji v zpadn sti Krty. Jak u nzev napovd, je to vletn oblast urena pedevm pro ten typ turist, kte si rdi lpnout do bot. Roklina Samaria (Farangi Samaria) nabz turistm dlouhou prochzku zdej soutskou, kterou ron navtv tisce turist.

Samaria je nejdel soutskou v Evrop a na Krt pat mezi nejvyhledvanj vletn cle. Pokud se rozhodnete sem vypravit, pipravte se zhruba na ptihodinov pochod o dlce 17 km, pi kterm Vs bude obklopovat zdej asn proda, na kterou jinde nenarazte.

Touto roklinou protk tak men potok, take si dvejte dobr pozor na kluzk kameny. Samozejmost ve Vaem vybaven by mla bt pevn obuv, bez kter se zde zcela jist neobejdete a tak dostatek tekutin, ty ale mete doplovat ze zdejch pramen.
Jakmile si zakoupte vstupenku, nezapomete si ji peliv uschovat. Na konci prchodu budete podni o jej pedloen, jde o bezpenostn opaten, kter je teba respektovat.

 

Roklina Samaria

 

Samotn roklina je ndhern vtvor prody. V rznch fzch prchodu se cesta roziuje i suuje. To si na vlastn ki mete vyzkouet nap. u elezn brny (Sidiroportes) co je msto, kde je ka prostoru pouh ti metry. Mete zde tak pozorovat zdej horu Gingilos, nicmn pouze na vrcholu samotn rokliny, pi prchodu Vs pochopiteln obklopuj stny soutsky. Nkte turist aby se vyhnuli odpolednm davm, pijd do rokliny ji o den dve a na noc se ubytuj v blzk vesnici Omalos. To je samozejm mon, nicmn rezervaci je nutn zajistit dopedu. Roklina Samaria nese nzev po zdej vesnici Samaria. Ta je ale od roku 1962 oputna, nebo v tomto roce byla Samaria prohlena Nrodnm parkem.

Sponzor strnky

Partnei

Vyberte si z irok nabdky last minute zjezd.
Pokud mte rdi tropick poas a zajmaj Vs karnevaly, pak je Rio de Janeiro pro Vs ta prav volba. Hledte-li nco ble, pak by se vm mohl zamlouvat eck ostrov Rhodos kter je vzdlen jen pr hodin letu. Nedaleko nj naleznete tak nejvt eck ostrov Krta jen Vm nabz pohled zpt do Minojsk ry. Mte-li rdi exotiku, vydejte se na karibsk ostrov Kuba kter mnoho lid povauje za prav rj na zemi. Ostrov zbavy Zakynthos je ideln msto pro non prty.

info [at] Tamchci.cz