V prvodce svtem dovolench. Aktuln nabdky last minute na kadm webu.

Zbava na Krt

Zbava na Krt

Hlavnm zdrojem zbavy je na Krt jak jinak ne moe. Zdej ple jsou oblzkov-psen a nabzej turistm pozvoln vstup do moe. Teplota vody bv zhruba o 5C ni, ne je teplota vzduchu, co ve vsledku neznamen prakticky dn teplotn ok. Moe je tedy v tomto ppad osvujc a i po delm koupn nen lovku zima.

Pozor by si turist mli dvat na zdej vlny, kter bvaj v nkterch dnech opravdu extrmn a nezkuenm plavcm, i dtem by mohli init pote. Drtiv vtina cizinc se tmto velkm vlnm pi sv dovolen vyhne, ovem pr lid m tu smlu, e kvli silnm vlnm nesmj nap. ti dny do moe. Je teba ale pokyny mstnch respektovat a nevystavovat se zbyten nebezpe.

Kdy je moe klidnj, mme na vbr z cel ady vodn sport, kter jsou k dispozici v celm ecku. Oblbenou letn kratochvl je potpn na zdejch nedaleko vzdlench ostrovech. Za pomoci vodnch brl a norchlu mete prozkoumvat zdej vodn svt, nebo hloubka nen pli velk. Jedinou nevhodou podobnch souostrov bv obas studen voda, kter zde vldne.

Non ivot

Non ivot Krta

Jestli je neho na Krt dostatek, pak je to rozloen zdejch bar a diskotk. Hlavn silnice nedaleko apartmn a hotel toti lemuj sam taverny a bary. Nonch podnik je tu pebytek, take mnoho z nich je pln vylidnnch, nebo v nich uvidte posedvat pouze pr lid. Naleznete zde tak herny, kter ovaj hlavn v noci. V jejich prostorch naleznete krom bar celou adu her pi kterch mete strvit veer a teba se i seznmit s novmi lidmi. Mezi aktivity kter mete v tchto podnicch provozovat pat bowling, kulenk, ipky, hern automaty, fotblek, atd. take nudit se zde jist nebudete.

Podobnch podnik je na Krt vce a asto se nachzej i blzkosti aquapark, kter nabz dal monosti vyit v horkch letnch dnech.

Sponzor strnky

Partnei

Vyberte si z irok nabdky last minute zjezd.
Pokud mte rdi tropick poas a zajmaj Vs karnevaly, pak je Rio de Janeiro pro Vs ta prav volba. Hledte-li nco ble, pak by se vm mohl zamlouvat eck ostrov Rhodos kter je vzdlen jen pr hodin letu. Nedaleko nj naleznete tak nejvt eck ostrov Krta jen Vm nabz pohled zpt do Minojsk ry. Mte-li rdi exotiku, vydejte se na karibsk ostrov Kuba kter mnoho lid povauje za prav rj na zemi. Ostrov zbavy Zakynthos je ideln msto pro non prty.

info [at] Tamchci.cz